+31 (0) 113 85 41 56 | Houtkade 7 - 4463AC - Goes info@goes-engineers.com

Juridisch Advies

Heeft u een bouw-gerelateerd conflict of wilt u conflicten in de toekomst juist voorkomen? Goes Engineers voorziet u graag van juridisch advies. Doordat wij kennis hebben van zowel de technische als de juridische kant, kunnen wij het beste van deze twee ‘werelden’ combineren. Een goed advies is goud waard en bespaart u veel onnodige kosten en problemen!

Het correct toepassen van de bouwregelgeving vergt naast technische kennis ook juridische kennis van de structuur en inhoud van de wet- en regelgeving. Voor juristen is de technische inhoud van het Bouwbesluit vaak lastig te begrijpen. Technici daarentegen hebben vaak moeite om de juridische invalshoek te doorgronden.

Advocaten

Wij ondersteunen advocaten in bouw gerelateerde zaken. Is wanprestatie aan te tonen?

Is er sprake van een onrechtmatige daad? De vier bestanddelen uit BW 1:162 zijn eenvoudig op te sommen, maar de bewijslast ligt bij de eiser. Is het causale verband tussen “schade en “dientengevolge” ook deugdelijk onderbouwd en voldoende gemotiveerd?

Ook adviseren wij in de te kiezen juridische route. Hierdoor zijn wij een volwaardige sparringpartner voor de advocaat. Door gecombineerde kennis van bouwtechniek en recht geven wij advocaten handvatten om hun processtukken op orde te krijgen.

Rechtsbijstandverzekeraars

Wij adviseren diverse rechtsbijstandsverzekeraars. Dit behoeft niet altijd een juridisch geschil te zijn. Dit kan ook het beoordelen van bijvoorbeeld een brandschade zijn. In welke mate dient de fundering na een brand als verloren te worden beschouwd? In welke mate kan de gemeente eisen dat er nieuwe vergunningen worden aangevraagd? En valt dit dan onder nieuwbouw of verbouw?

Wij beoordelen de casus en geven technisch en juridisch advies.

Aannemers, Architecten & Constructeurs

Wordt u aansprakelijk gesteld of wilt u iemand aansprakelijk stellen? Wilt u kijken of in een mediation traject een oplossing voor beiden haalbaar is? Een juiste voorbereiding is dan essentieel. Wellicht heeft u technisch gezien gelijk, maar heeft u dit ook vanuit juridisch oogpunt?

Wij helpen u met het bepalen van uw positie in het geschil en adviseren u in de te kiezen route.

Doordat wij niet alleen vanuit juridisch standpunt kijken, maar tevens mee kunnen denken in de technische (on)mogelijkheden, is het makkelijker gezamenlijk een oplossing te bereiken.

Particulieren

Heeft u een bouw gerelateerde klacht of een gebrek en wordt deze niet opgelost? Lijkt het erop alsof u een andere taal spreekt dan uw aannemer? Praat u over een vis en de aannemer over een vogel? Wij helpen u met het aansporen van partijen welke verantwoordelijk gehouden dienen te worden. Een veel gemaakte fout is het zogenaamde schuldeisersverzuim. Onbedoeld komt u zelf in verzuim te verkeren wanneer u de juridische spelregels niet in acht neemt.

Gelijk hebben en gelijk krijgen kunnen dan twee totaal verschillende zaken zijn.

Wij zorgen ervoor dat u de juiste juridische wegen bewandeld.

Meer informatie of vragen?

Goes Engineers is hét adviesbureau voor juridisch advies.

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.