Meer informatie of vragen?

Goes Engineers is hét adviesbureau voor juridisch advies.

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

T: +31 (0) 113 85 41 56

M: info@goes-engineers.com

 

Juridisch advies

Heeft u een bouw-gerelateerd conflict of wilt u conflicten in de toekomst juist voorkomen? Goes Engineers voorziet u graag van juridisch advies. Doordat wij kennis hebben van zowel de technische als de juridische kant, kunnen wij het beste van deze twee ‘werelden’ combineren. Een goed advies is goud waard en bespaart u veel onnodige kosten en problemen!

Het correct toepassen van de bouwregelgeving vergt naast technische kennis ook juridische kennis van de structuur en inhoud van de wet- en regelgeving. Voor juristen is de technische inhoud van het Bouwbesluit vaak lastig te begrijpen. Technici daarentegen hebben vaak moeite om de juridische invalshoek te doorgronden.

  

Onze aanpak


De opdrachtgever staat bij ons altijd centraal. We staan dicht bij onze klanten en brengen met onze kennis en ervaring projecten op een pragmatische wijze tot een goed einde. Dat we daarin succesvol zijn, bewijst de hoge klanttevredenheid bij onze klanten.

Kenmerkend voor onze aanpak is de nauwe samenwerking die wij hebben met onze opdrachtgevers. Want door gezamenlijk één doel voor ogen te hebben, behalen we een optimaal resultaat. Zo houden onze opdrachtgevers grip op alle aspecten van het proces.

We gaan vroegtijdig met onze opdrachtgever in gesprek om het vraagstuk goed in kaart te krijgen. We stellen kritische vragen en voelen als geen ander de verschillende belangen aan. Door deze aanpak verbreden we ons blikveld en komen factoren aan het licht waar we tijdens het project wellicht rekening mee moeten houden. We denken altijd drie stappen vooruit om er zeker van te zijn dat de gewenste oplossing ook op de lange termijn houdbaar is

Advocaten

 

Wij ondersteunen advocaten in bouw gerelateerde zaken. Is wanprestatie aan te tonen?

Is er sprake van een onrechtmatige daad? De vier bestanddelen uit BW 1:162 zijn eenvoudig op te sommen, maar de bewijslast ligt bij de eiser. Is het causale verband tussen “schade en “dientengevolge” ook deugdelijk onderbouwd en voldoende gemotiveerd?

Ook adviseren wij in de te kiezen juridische route. Hierdoor zijn wij een volwaardige sparringpartner voor de advocaat. Door gecombineerde kennis van bouwtechniek en recht geven wij advocaten handvatten om hun processtukken op orde te krijgen.

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAARS

 

Wij adviseren diverse rechtsbijstandsverzekeraars. Dit behoeft niet altijd een juridisch geschil te zijn. Dit kan ook het beoordelen van bijvoorbeeld een brandschade zijn. In welke mate dient te fundering na een brand als verloren te worden beschouwd? In welke mate kan de gemeente eisen dat er nieuwe vergunningen worden aangevraagd? En valt dit dan onder nieuwbouw of verbouw?

Wij beoordelen de casus en geven technisch en juridisch advies.

AANEMERS, ARCHITECTEN & CONSTRUCTEURS

Wordt u aansprakelijk gesteld of wilt u iemand aansprakelijk stellen? Wilt u kijken of in een mediation traject een oplossing voor beiden haalbaar is? Een juiste voorbereiding is dan essentieel. Wellicht heeft u technisch gezien gelijk, maar heeft u dit ook vanuit juridisch oogpunt?

Wij helpen u met het bepalen van uw positie in het geschil en adviseren u in de te kiezen route.

Doordat wij niet alleen vanuit juridisch standpunt kijken, maar tevens mee kunnen denken in de technische (on)mogelijkheden, is het makkelijker gezamenlijk een oplossing te bereiken.

PARTICULIEREN

 

Heeft u een bouw gerelateerde klacht of een gebrek en wordt deze niet opgelost? Lijkt het erop alsof u een andere taal spreekt dan uw aannemer? Praat u over een vis en de aannemer over een vogel? Wij helpen u met het aansporen van partijen welke verantwoordelijk gehouden dienen te worden. Een veel gemaakte fout is het zogenaamde schuldeisersverzuim. Onbedoeld komt u zelf in verzuim te verkeren wanneer u de juridische spelregels niet in acht neemt.

Gelijk hebben en gelijk krijgen kunnen dan twee totaal verschillende zaken zijn.

Wij zorgen ervoor dat u de juiste juridische wegen bewandeld.