+31 (0) 113 85 41 56 | Houtkade 7 - 4463AC - Goes info@goes-engineers.com

Juridisch advies

Goes Engineers Logo
=

Advocaten

Wij ondersteunen advocaten in bouw gerelateerde zaken. Is wanprestatie aan te tonen?
Is er sprake van een onrechtmatige daad? De vier bestanddelen uit BW 1:162 zijn eenvoudig op te sommen, maar de bewijslast ligt bij de eiser. Is het causale verband tussen ‘schade’ en ‘dientengevolge’ ook deugdelijk onderbouwd en voldoende gemotiveerd?
Ook adviseren wij in de te kiezen juridische route. Hierdoor zijn wij een volwaardige sparringpartner voor de advocaat. Door gecombineerde kennis van bouwtechniek en recht geven wij advocaten handvatten om hun processtukken op orde te krijgen.
=

Rechtsbijstandverzekeraars

Wij adviseren diverse rechtsbijstandsverzekeraars. Dit hoeft niet altijd een juridisch geschil te zijn. Dit kan ook het beoordelen van bijvoorbeeld brandschade zijn. In welke mate dient de fundering na een brand als verloren te worden beschouwd? In welke mate kan de gemeente eisen dat er nieuwe vergunningen worden aangevraagd? En valt dit dan onder nieuwbouw of verbouw?
Wij beoordelen de casus en geven technisch en juridisch advies.
=

Aannemers, Architecten & Constructeurs

Wordt u aansprakelijk gesteld of wilt u iemand aansprakelijk stellen? Wilt u kijken of in een mediation traject een oplossing voor beiden haalbaar is? Een juiste voorbereiding is dan essentieel. Wellicht heeft u technisch gezien gelijk, maar heeft u dit ook vanuit juridisch oogpunt?
Wij helpen u met het bepalen van uw positie in het geschil en adviseren u in cde te kiezen route.
Doordat wij niet alleen vanuit juridisch standpunt kijken, maar tevens mee kunnen denken in de technische (on)mogelijkheden, is het makkelijker gezamenlijk een oplossing te bereiken.
=

Particulieren

Heeft uw een bouw gerelateerde klacht of een gebrek en wordt deze niet opgelost? Lijkt het er erop alsof u een andere taal spreekt dan uw aannemer? Praat u over een vis en de aannemer over een vogel? Wij helpen u met het aansporen van partijen welke verantwoordelijk gehouden dienen te worden. Een veel gemaakte fout is het zogenaamde schuldeisersverzuim. Onbedoeld komt u zelf in het verzuim te verkeren wanneer u de juridische spelregels niet in acht neemt.
Gelijk hebben en gelijk krijgen kunnen dan twee totaal verschillende zaken zijn. 
Wij zorgen ervoor dat u de juiste juridische wegen bewandeld.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op al onze opdrachten is ‘De Nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseir DNR 2011’ van toepassing. Klik hier om deze te bekijken.

De toelichting van ‘De Nieuwe Regeling 2011’ kunt u hier downloaden.

7 + 10 =