+31 (0) 113 85 41 56 | Houtkade 7 - 4463AC - Goes info@goes-engineers.com

Onderzoek

Goes Engineers Logo
=

Stikstofdepositieonderzoek

Sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State is het voor ieder project noodzakelijk om te bepalen of er een vergunning natuurbescherming nodig is. Hiervoor dient een rapportage met een AERIUS-berekening te worden opgesteld.

Na de tussenuitspraak van de Raad van State op 2 november 2022 is de bouwvrijstelling van tafel gegaan. Voor ieder bouwproject dient een stikstofdepositieberekening te worden gedaan. 

Goes Engineers kan deze voor u verzorgen. Na het ontvangen van de benodigde informatie maken wij binnen twee weken de benodigde stikstofdepositieberekening met de AERIUS-calculator samen met bijhorende rapportage.

stikstof
=

Windonderzoek

Van begin tot einde is het bouwproces complex en vol risico’s. Een strakke sturing door een ervaren projectmanager zorgt ervoor dat uw project succesvol wordt opgeleverd. Goes engineers begeleidt u bij het realiseren van uw ambities binnen de afgesproken kaders. Wij gebruiken onze kennis en deskundigheid in om uw belangen optimaal te behartigen.

=

Ruimtelijke Onderbouwing

Een ruimtelijke onderbouwing kan vanuit de gemeente worden geeist als uw project niet past binnen de regels van het geldende bestemmingsplan.

Een ruimtelijke onderbouwing is een rapport waarin de ruimtelijke aanvaardbaarheid van een bouwproject door ons wordt onderzocht. Als uit een ruimtelijke onderbouwing blijkt dat een bouwproject ruimtelijk gezien mogelijk is, kan een omgevingsvergunning worden verleend. Met deze vergunning mag afgeweken worden van het geldende bestemmingsplan en kan het betreffende bouwproject alsnog gerealiseerd worden.

Goes Engineers kan de ruimtelijke onderbouwing verzorgen als deel van een omgevingsvergunningaanvraag. Wij kunnen ook de gehele procedure begeleiden en voor u contactpersoon zijn met het bevoegd gezag.

=

Milieueffectrapportage

Bij het opstellen van een bestemmingsplan of omgevingsplan tot aan het aanvragen van een omgevingsvergunning kan het nodig zijn om een milieueffectrapport (m.e.r.) op te stellen. Een m.e.r. is bedoeld om milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming.

Afhankelijk van uw project moet u een formele of vormvrij m.e.r. beoordeling verzorgen. Het kan ook raadzaam zijn om een beoordeling op te stellen als het niet verplicht is, maar uw project wel significante impact op het milieu heeft.

Goes Engineers kan u hierbij adviseren en de procedure voor u verzorgen. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op al onze opdrachten is ‘De Nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseir DNR 2011’ van toepassing. Klik hier om deze te bekijken.

De toelichting van ‘De Nieuwe Regeling 2011’ kunt u hier downloaden.

12 + 14 =